Kvalitetssäkrad Redovisning

För Mevona är det en självklarhet att vara anslutna till båda de ledande branschorganen SRF Konsulterna (SRF) och FAR Akademi AB (FAR).

Detta innebär att vi arbetar enligt deras ramverk REKO – svensk standard för redovisningskonsulter – vars syfte är att skapa kvalitet i redovisningen.

Vi genomgår med jämna mellanrum kvalitetskontroller där en extern kontrollant utsedd av branschorganen kommer ut på plats till oss för att granska såväl vårt arbete som våra rutiner, programvaror och IT miljö.
Detta gör att du kan känna dig trygg med att vända dig till oss för hjälp med din redovisning och veta att du får en kvalitativ tjänst.