Bokslut

För dig som har enskild firma, handels- eller kommanditbolag innebär ett bokslut att årets resultat är bokfört och att samtliga balanskonton är avstämda.

Har du aktiebolag så framställer vi även en årsredovisning och stämmoprotokoll.

Oavsett vilken bolagsform du bedriver går vi tillsammans igenom hur året ser ut samt vilka möjligheter du har till resultat- och skatteplanering.

Du har också möjlighet att få en bokslutsrapport. Bokslutsrapporten är ett kvalitetsbevis som är uppskattat hos både banker, kreditinstitut och näringsliv. Bokslutsrapporten är en av byggstenarna för god kreditvärdighet och högt förtroende på marknaden. Endast en Auktoriserad Redovisningskonsult kan avge bokslutsrapport. Bokslutsrapport kan avges för alla företagsformer och även för del av år eller period och benämns då periodbokslutsrapport.