Deklarationer

Arbetsgivardeklaration

En skattedeklaration som normalt sett är en del av löneprocessen och rapporteras in månatligen. Om vi är ditt deklarationsombud ser vi till att denna rapporteras till Skatteverket elektroniskt.

Momsdeklaration

Momsdeklarationen redovisas med olika intervaller beroende på vilken periodicitet du har valt men också vilket storlek du har på ditt företag. Det kan vara årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Vi kan vara ditt deklarationsombud och säkerställa att denna lämnas till Skatteverket elektroniskt.

Inkomstdeklaration

Ditt företags inkomstdeklaration sammanställs så snart bokslutet eller årsredovisningen är fastställd. Har vi full access till ditt företag på Skatteverket så kan vi avrapportera denna elektroniskt.

Privata Inkomstdeklarationer

Om du vill kan vi även vara behjälpliga med din privata inkomstdeklaration. Vi säkerställer att du får med relevanta bilagor som t ex:

- K10 för kvalificerade andelar i fåmansföretag

- K12 för okvalificerade andelar i onoterade företag

- NE för beskattning av inkomst av enskild näringsverksamhet

- N3A för beskattning av andel i handelsbolag

- K4 för försäljning av värdepapper

- K5 för försäljning av bostäder eller fastigheter

- K6 för försäljning av bostadsrätt