Löner & Personaladministration

Vi gör lönekörningen för månaden och ser till att dina medarbetare får sina lönespecifikationer via mail eller post och kan även vara behjälpliga med att se till att löneutbetalningen läggs in på banken.

Tar du hjälp av oss för den löpande bokföringen så bokför vi även månadens löner.

När månadens löneprocess är avslutad så kan vi vara behjälpliga med att arbetsgivardeklarationen blir lämnad i tid och du får veta hur mycket du ska betala till Skatteverket.

När året är slut ombesörjer vi att kontrolluppgifter avseende lön sänds till både Skatteverket och dina medarbetare och vi kan även vara behjälpliga med annan extern rapportering som t ex till Fora, Svenskt Näringsliv, tjänstepensionsleverantörer m.m. Har bolaget lämnat utdelning ser vi även till att rapportera in kontrolluppgift för detta till Skatteverket och delägare.

Vi har även kunskap om personaladministration som inte gäller just lönebiten; kanske behöver du hjälp med att sätta upp olika rutiner för din personal? Vi har hjälpt flera företag att sätta samman deras personalhandböcker eller personalrutiner. Vi kan också vara behjälpliga när du har specifika personalfrågor, t ex vad har du som arbetsgivare för rättigheter och skyldigheter när någon vill ha semester, föräldraledighet, studieledighet? Vi kan också hjälpa dig med underlag för medarbetarsamtal eller dokumentation och hantering runt andra personalsituationer.