Rapportering

Extern Rapportering

Den externa rapporteringen omfattar rapporter till Skatteverket, Bolagsverket, Fora, Svenskt Näringsliv, tjänstepensionsleverantörer, banker, arbetsförmedlingen m.m. Vi är vana vid dessa rapporter och hanterar dem för de flesta av våra kunder. Vi går igenom tillsammans vilka ni har skyldighet att rapportera till och vilka ni önskar vår hjälp med.

Intern Rapportering

Den interna rapporteringen avser återrapportering till ledningen i företaget. Det finns standardrapporter vi kan tillhandahålla, men vi har också möjlighet att skräddarsy ett rapportpaket som ger er just det ni behöver. Kanske vill ni ha uppföljning på vissa intäkter eller kostnader i grafer och jämförelser mellan åren? Vi ser till att du får den rapport som ger värde just för dig.